کنترل و ابزار دقیق

دپارتمان مهندسی کنترل و ابزار دقیق توسط کارشناسان فنی با تجربه واجد شرایط اداره می شود پروژه های توسط . ابزار های مناسب و دانش فنی و استاندارد های مناسب هندل می شود .این دپارتمان به عنوان یک مشاور مهندسی در پروژه های تعریف شده و همچنین فرآیند عملکردی کارخانه های موجود در تجهیزات و کنترل سیستم ها بررسی می کند .

خدمات مهندسی ابزار دقیق

خدمات مهندسی ابزار دقیق بر اساس مهندسی پایه و تفصیلی و مهندسی تامین صورت می پذیرد تمام فعالیت های مورد نیاز جهت کنترل و اندازه گیری داده ها در دپارتمان مهندسی کنترل پروژه انجام می شود .

مهندسی و مستند سازی مدارک

فعالیت ها و اسناد مربوطه به شرح زیر صادر خواهد شد:

 • معیارهای طراحی تجهیزات و مشخصات فنی
 • لیست ابزار دقیق
 • اطلاعات ابزار و تجهیزات
 • MTO برای کابل تجهیزات ، سینی کابل / نردبان ، گلند کابلها ، لوله تجهیزات / لوله و اتصالات
 • لیست کابل تجهیزات
 • نقشه اجرایی نصب تجهیزات
 • دیاگرام اتصالات و سیم کشی
 • محاسبه هوا و قدرت مصرفی
 • چیدمان ابزار دقیق در محل
 • فلسفه کنترل
 • جعبه تقسیم دیاگرام سیم کشی
 • MTO برای جعبه تقسیم ها و گلند ها
 • حلقه دیاگرام

تامین تجهیزات

درخواست تجهیزات و مشاوره فنی با فروشندگان –تجزیه و تحلیل پیشنهاد فنی – تهیه پیشنهاد خرید بعد بررسی و کنترل اسناد و اطلاعات همه فروشندگان

0

خدمات کنترل سیستم

تهیه PLC، DCS و خدمات مهندسی ESD بر اساس استانداردهای مربوطه و نرم افزارهای پیشرفته

 • Engineering & Documentation of Control System
 • Inquiry of Control System and ACC
 • DCS and ESD I/O List
 • Control System Configuration
 • MTO for Control System and Cable
 • DCS, ESD, ACC Panel Layout, Wiring, Termination
 • DCS, ESD, ACC Consumer List
 • Control System Block Diagram and Interlock/Logic Diagram
 • HMI Page Layout
 • Control System Cable list
 • FAT, SAT Procedure
 • Operating and Maintenance Manual
 • Software Implementation (Logic, HMI,)
 • Panel, Console, Industrial Operation Desk Fabrication & Test
 • FAT and SAT
 • Commissioning
 • Training

34

FaLang translation system by Faboba