کارخانه های گندله آهن

Купить Экстази Москва Обручевский https://faselnark.info/kupit-narkotiki-sirakuza.html جایگزینی و بهبود واحد مخلوط کن کارخانه گندله  1 گل گهر

https://fiseganshop.info/berezniki-kupit-zakladku-kokain-koks.html کارفرمای اصلی: شرکت سنگ آهن گل گهر

پیمانکار اصلی: شرکت ناموران

کارفرمای روناک : شرکت ناموران

محدوده کاری روناک : طراحی پایه و تفصیلی پروژه.

تصاویر پروژه ها

ارسال پیغام به ما

Has no content to show!
Top