پروژه های مس

Солигорск купить закладку марихуаны [Amnesia Haze]  

see مجتمع مس عباس آباد مس کاوان

           کارفرما: شرکت مس کاوان عباس آباد

           مهندسی پایه، مشاور فنی و خدمات مدیریت پروژه برای اجرای مجتمع مس عباس آباد مس کاوان

click طرح توسعه معادن go  NICICO

          کارفرما: شرکت بهکاو همکار

          طراحی و مهندسی مطالعات ژئو متالورژی

مهندسی پایه و تفصیلی برای سنگ شکن ژیریاتوری  مجتمع مس سرچشمه، NICICO.

           کارفرما: شرکت بهکاو همکار

           کارفرمای اصلی: مجتمع سرچشمه، NICICO

           مهندسی، مشاوره و خدمات مورد نیاز

مهندسی پایه و مشاوره برای افزایش ظرفیت کاشر و  سیستم انتقال مواد از سنگ شکن به محل دپوی مواد برای مجتمع مس سرچشمه، NICICO.    

      کارفرما: شرکت بهکاو همکار

           کارفرمای اصلی: مجتمع سرچشمه، NICICO

          مهندسی، مشاوره و خدمات مورد نیاز

اجرای سیستم انتقال مواد برای سنگ معدن باطله و انتقال از سنگ شکن دوم به محل دپوی مواد و سد باطله در مجتمع مس سرچشمه، NICICO.

          کارفرما: شرکت بهکاو همکار

          کارفرمای اصلی: مجتمع سرچشمه، NICICO

          مهندسی، مشاوره و خدمات مورد نیاز

تصاویر پروژه ها

ارسال پیغام به ما

Has no content to show!
Top