عضویت و گواهینامه ها

 • عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
 • عضو اتاق صنایع و بازرگانی ایران و چین
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و اسپانیا
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان
 • عضو خانه معدن ایران
 • عضو انجمن مدیرت پروژه ایران
 • عضو انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران
 • کارت بازرگانی
 • کسب گواهینامه EN ISO 9001: 2008 برای خدمات مهندسی از جمله طراحی، تامین، مدیریت و نظارت در زمینه پروژه های صنعتی
 • پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر
 • گواهی صلاحیت پیمانکاری
 • پروانه فنی و مهندسی

تصاویر پروژه ها

ارسال پیغام به ما

Has no content to show!
Top