سیستم انتقال مواد

go site سیستم انتقال مواد

  • طراحی ومهندسی سیستم های انتقال مواد برای کارخانه های مختلف کنسانتره سنگ آهن

https://xeralerastuff.info/228-izhevsk.html             مشتریان شرکت روناک : فکور صنعت شرکت (FSTCO).

follow link - طراحی پایه و طراحی تفصیلی برای اجرای مختلف سیستم های انتقال مواد کارخانه کنسانتره  2MTPY زرند (ZISCO خط II)

  - طراحی پایه و طراحی تفصیلی برای اجرای مختلف سیستم های انتقال مواد کارخانه کنسانتره  2MTPY سیرجان (SISCO خط II)

   - طراحی پایه و طراحی تفصیلی برای اجرای مختلف سیستم های انتقال مواد کارخانه کنسانتره 4MTPY گل گهر (GOLFA)

- طراحی پایه و طراحی تفصیلی برای اجرای مختلف سیستم های انتقال مواد کارخانه کنسانتره 4MTPY گل گهر (GZCIo.)

  • طراحی و مهندسی سیستم انتقال مواد برای کارخانه گندله سازی سنگان II.

کارفرمای اصلی: آهن و سنگ آهن سنگان

           پیمانکار اصلی:

           کارفرمای روناک: شرکت آذران

تصاویر پروژه ها

ارسال پیغام به ما

Has no content to show!
Top